Monday, July 13, 2009

Dewasa kini...


Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan.

Kebanyakkan manusia di saat ini dalam keadaan jahil, lalai dan lebih mementingkan dunnyawiyyah.

Maka haruslah sabar dan berlemah lembut supaya dakwah ini dapat disampaikan dan mereka dapat mengetahuinya.

Kami mohon petunjuk kepada Allah untuk semuanya.”

- Samahatu al-Syeikh Ibn Baz rahimahullah-

Credits to Akh Yasir

related post

No comments: